AUTO JUNEK, s.r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


BENEFITY VOZŮ PHEV

PARKUJTE S OUTLANDEREM PHEV A ECLIPSEM CROSS PHEV ZDARMA

V PRAZE

Outlander PHEV i Eclipse Cross PHEV díky své unikátní technologii splňuje podmínky Magistrátu hlavního města Prahy pro udělení práva parkování zcela zdarma v Praze ve vybraných parkovacích zónách.

S účinností od 1. dubna 2019 mohou vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o přidělení registrační značky serie „EL" (registrační značka elektrického vozidla), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

  1. výlučně
  2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km

Tyto požadavky budou řešeny na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17 a 19. Výměny RZ u elektrických vozidel již registrovaných a registrace těchto vozidel v rámci MHMP probíhají na všech přepážkových pracovištích určených pro registraci vozidel a zápisy změn údajů, pro odbavování zprostředkovatelů, včetně pracoviště hromadného podání žádostí. Tabulky o rozměru 520 x 110 mm (osobní a nákladní automobily) a 200 x 160 mm (motocykly) budou vydány současně s vyřízením žádosti. V případě zápisu elektrického vozidla do registru, kdy vlastník vozidla požaduje přidělení této RZ, uvede tuto skutečnost na žádost o zápis vozidla do registru („žádám o přidělení RZ EL").

V případě požadavku o přidělení jiného rozměru RZ EL a k výměně standardních RZ za RZ EL použijte tiskopis „žádost o vydání tabulky s registrační značkou pro elektrická vozidla", kterou obdržíte na místě.

V případě již registrovaného vozidla je před vydáním RZ serie EL nutno odevzdat příslušný počet tabulek s dosavadní RZ.

V OSTRAVĚ

Pro parkovací karty si mohou zájemci přijít v úředních dnech a hodinách. Vzhledem k tomu, že účinnost pro nové parkovací zóny je od 1. 7.2019, zaplatí za roční kartu pouze poměrnou část – tedy za měsíce červenec až prosinec 2019. Novinkou je, že na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo s parkovací kartou R nebo A může bezplatně parkovat také elektromobil s českou registrační značkou začínající písmeny EL.

Důvodem pro zřízení nových parkovacích zón je zajištění přednostního parkování pro obyvatele daných lokalit. Na sídlišti Šalamouna jde o ulice Foerstrova, Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně, Dr. Malého, Hornická, Hornických učňů, Chocholouškova, náměstí J. Myrona, Na Široké, Nedbalova, Na Zapadlém (po parkoviště u krajského úřadu), Šalamounská, P. Křičky, Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní) a Karolínská. Na sídlišti Fifejdy III. se to týká místních komunikací ulic Garážní, Hornopolní (úsek Varenská – Sládkova), Sládkova (včetně zaslepeného úseku ve směru na ul. Cihelní), U Stadionu (od napojení na ul. Sládkova), Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova).

Bližší informace k podmínkám pro vydání parkovací karty žadatelé získají na webových stránkách MOaP v sekci Potřebuji si vyřídit – Doprava a komunikace – Parkovací karty.

V LIBERCI

Město Liberec dlouhodobě podporuje alternativní způsob automobilové dopravy a bezplatné parkování ekologicky šetrných vozidel je jedním z projevů této podpory. Od srpna bude v Liberci umožněno bezplatné stání v zónách placeného stání (ZPS) v režimu návštěvnického stání pro elektromobily a také pro sdílené automobily v režimu "carsharing".

Ekologicky šetrná vozidla, tedy elektromobily, můžou bezplatně parkovat na zónách placeného stání, kde jsou umístěny parkovací automaty a také, na základě vydání parkovací karty, na modrých zónách v čase od 8 do 16 hodin, kdy předpokládáme nižší obsazenost držiteli rezidentních a abonentních karet.

Elektromobily musí mít speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna 2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma do 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

S VOZY MITSUBISHI PHEV JIŽ NEPOTŘEBUJETE DÁLNIČNÍ ZNÁMKU

Nejen, že můžete parkovat po celé Praze zcela zdarma, ale dokonce od 1. 1. 2020 můžete díky technologii Outlander PHEV a Eclipse Cross PHEV využít další skvělou výhodu, kterou je úplné osvobození od dálničních poplatků. Toto platí pro vozy s registrační značkou typu EL, i pro vozy se standardní registrační značkou. Není tedy zapotřebí navštívit jakýkoli úřad či jinou instituci. Stačí pouze nasednout a užívat si spokojenou jízdu po celém území ČR s plug-in hybridními vozy Mitsubishi.

Při případné kontrole si policie ověří tuto skutečnost v registru vozů, ale pro tyto případy našim zákazníkům doporučujeme, aby s sebou vozili kopii velkého TP, nebo COC listu, kde je hodnota spotřeby paliva i emisí CO2 uvedena.