AUTO JUNEK, s.r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


PROVOZNÍ VÝSLEDKY MMC ZA FISKÁLNÍ ROK 2015 - NÁRŮST PRODEJE V ZÁPADNÍ EVROPĚ O 11 %

Provozní výsledky za fiskální rok 2015

1. Celkový přehled

Společnost MMC vykázala za FY2015 (1. dubna 2015 až 31. března 2016) konsolidované čisté tržby ve výši 2267,8 mld. jenů, což v porovnání s předchozím fiskálním obdobím představuje nárůst + 4 %, čili o 87,1 mld. jenů.

Společnost MMC zaznamenala provozní zisk ve výši 138,4 mld. jenů, jedná se o meziroční nárůst + 2 % v objemu 2,5 mld. jenů. I přes nepříznivé okolnosti, jako např. zhoršující se směnný kurz nebo růst nákladů na kvalitativní opatření na trhu, přispělo k výsledkům mj. snižování nákladů a zlepšení v objemu a skladbě modelů.

Společnost MMC realizovala zisk z běžné činnosti ve výši 141,0 mld. jenů, to znamená meziroční pokles o 7 %, čili 10,6 mld. jenů. Čistý zisk připadající na majitele mateřské společnosti dosáhl 89,1 mld. jenů, což představuje meziroční pokles o 25 %, tedy 29,1 mld. jenů.

2. Objem prodeje

Celosvětový prodej za fiskální rok 2015 dosáhl objemu 1 048 000 vozů, což ve srovnání s FY2014 představuje pokles o 4 %, tedy o 42 tis. vozů. Objem prodeje podle regionů byl následující:

Japonsko: I přes nárůst prodejních objemů v registracích nových vozidel sehrál nepříznivou roli pokles prodeje minivozů, a tak celkový objem dosáhl 102 tis. vozů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená pokles o 13 tis. vozidel, tedy 11 %.

Severní Amerika: Prodejní objemy dosáhly 135 tis. vozidel, což oproti stejnému období loňského roku vyjadřuje nárůst + 18 tis. vozů, čili + 16 %. Za nárůstem stojí především rostoucí prodejní úspěchy modelů Outlander a Outlander Sport.

Evropa: Objem prodeje v regionu západní Evropy dosáhl 173 tis. vozidel, to představuje meziroční nárůst + 11 %, tj. 19 tis. vozů; k růstu přispěly zejména prodeje v Německu a Velké Británii. Uvedený nárůst však nedokázal kompenzovat pokles prodeje v Rusku, kde došlo k propadu hospodářství a růstu cen kvůli nepříznivému směnnému kurzu, což vedlo k prodejům o objemu 206 tis. vozidel; celý region tedy oproti srovnatelnému loňskému období vykázal pokles o 9 %, tedy 21 tis. vozů.

Asie: Objem prodeje dosáhl 322 tis. vozů, což znamená meziroční pokles o 6 %, čili 22 tis. vozidel. Přestože došlo k meziročnímu nárůstu prodeje v Thajsku (především díky stabilním prodejům modelu Pajero Sport, jenž byl uveden na trh v říjnu 2015), na celkové prodeje v tomto regionu nepříznivě dopadl pokles prodejů v Číně a Indonésii.

Ostatní regiony: Prodejní objemy dosáhly 283 tis. vozidel, to oproti stejnému období loňského roku představuje pokles o 1 %, čili 4 tis. vozů.

Výhled pro fiskální rok 2016

Předpovědi provozních výsledků pro fiskální rok 2016 (od 1. dubna 2016 do 31. března 2017) budou v této chvíli pozastaveny, neboť MMC nyní pečlivě vyhodnocuje budoucí dopady „nesprávného testování spotřeby paliva u některých produktů vyráběných společností" v souvislosti s oznámením z 20. dubna 2016. Předpověď konsolidovaných tržeb pro fiskální rok 2016 zveřejní MMC v nejbližším možném termínu.